Financiƫle administratie

Martine's Administratiekantoor biedt een uitstekend pakket aan dienstverlening voor u als ondernemer. U kunt kiezen de administratie zelf te voeren met eigen software of het in zijn geheel uit te besteden.

Een belangrijke keuze in de administratieve uitvoering is de keuze van het softwarepakket. Indien u hierover nog een keus moet maken kan Martine's Administratiekantoor u hierin begeleiden.

Martine's Administratiekantoor zelf gebruikt het boekhoudprogramma Snelstart. Maakt u ook die keuze dan levert de een op een uitwisseling van gegevens een hogere en vooral snellere mate van begeleiding op.

Het totale dienstenpakket wordt geheel op uw wensen afgestemd.

  • Volledige verzorging van uw administratie
  • Periodieke belastingaangiften
  • Opstellen van de jaarstukken of eventuele tussentijdse rapportages
  • Telefonisch advies en ondersteuning

Periodieke aangiften

"Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker..."

De meningen over deze uitspraak zijn nogal verschillend. Dat neemt niet weg dat door het jaarlijks wijzigen van rechten en plichten er vaak veel onduidelijkheden bestaan.

 

 

Jaarcijfers

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als ook voor instellingen als de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen.

Besloten vennootschappen (BV's) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel.