Jaarcijfers

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als ook voor instellingen als de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen. Besloten vennootschappen (BV's) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Op basis van de uitgewerkte administratie kan Martine's Administratiekantoor de jaarrekening van uw onderneming samenstellen.

Bij de bespreking van de jaarrekening zal er niet alleen gekeken worden naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar ook naar de toekomst van de onderneming. Voorstellen tot verbetering van de organisatie zal waar nodig gegeven worden, om samen met u tot een optimaal bedrijfsresultaat te komen.

Financiƫle administratie

Martine's Administratiekantoor biedt een uitstekend pakket aan dienstverlening voor u als ondernemer.

U kunt kiezen de administratie zelf te voeren met eigen software of het in zijn geheel uit te besteden.

Periodieke aangiften

"Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker..."

De meningen over deze uitspraak zijn nogal verschillend. Dat neemt niet weg dat door het jaarlijks wijzigen van rechten en plichten er vaak veel onduidelijkheden bestaan.